skautIS    Rádcovský rozcestník    Rovernet    Křižovatka    Skaut.cz    www.SkautOtrokovice.org    skautský Blog    Facebook   


»o nás«

| současnost
V současnosti u nás ve středisku fungují tři oddíly:
- Chlapecký 3. oddíl, který je rozdělen na družiny Orli, Rysi a Vlčata.
- Dívčí oddíl Pampelišky, který je rozdělen na družiny Včelky mladší, Včelky starší, Lentilky a Světlušky
- Oddíl nejmladších kluků a holek - benjamínků Ještěrky.
Dálé několik dospělých - činovníků, kteří se starají o chod střediska se scházejí ve skupině Žabky. Každý oddíl sice funguje samostatně, ale spousta akcí je určena pro celé středisko. Každoročně pořádáme několik akcí, například Jarní úklid, pokládáme kámen na Ivančenu, jezdíme na letní tábor, před Vánocemi roznášíme Betlémské světlo, atd. Družinové schůzky bývají každý týden v naší klubovně, oddílové akce každý měsíc na nejrůznějších zajímavých místech.


| klubovna
Klubovna stojí na Baťově za garážemi na ul. K.Čapka mezi technickými službami a veslařskou loděnicí. Stavba je z roku 1998 na místě staré klubovny, kterou v roce 1997 vzala velká voda. V budově jsou dvě menší a jedna velká klubovna, malá dílna, kuchyňský koutek a samozřejmě WC. V klubovně se podle počasí přezouváme. Vedle klubovny stojí ještě sklad podsad a dřevárka. Velký kruh před klubovnu sloužil dříve pro modeláře, kteří v době, kdy byl skauting zakán, obývali naši klubovnu. Za klubovnou máme mezi stromy ohniště a kolem travnatou plochu.


Naši klubovnu je možné za určitých podmínek pronajmout. Pro skauty nebo jiné a dětské organizace. Na den nebo třeba na víkend. Mrkněte na fotky a kontaktujte vedoucího střediska.

www.mapy.cz
klikni pro mapu

| kdy se scházíme ve školním roce 2017-2018

družina Včelky mladší - holky od 10 do 13 let - pondělí 16:30-18:00
družina Světlušky - holky od 7 do 9let - pondělí 16:30-18:00
družina Orli - kluci od 9 do 15let - úterý 17:00-19:00
družina Rysi - kluci od 9 do 15 let - úterý 17:00-19:00
družina Vlčata - kluci od 7 do 9let - úterý 17:00-18:30
družina Benjamínci - holky a kluci od 4 do 6 let - středa 16:30-18:00
družina Včelky starší - holky od 11 do 15let - čtvrtek 16:15-18:00
družina Lentilky - holky od 8 do 11let - pátek 16:30-18:15
skupina Žabky - vedoucí a činovníci - každé druhé úterý 19:00-20:30

Středisková rada (SRJ) se v roce 2018 bude scházet 10.2., 22.3., 10.4., 10.5., 12.6.

| historie

13.10.1934 byl v Otrokovicích bratrem Josefem Šivelem, skautem z Hranic, založen 1.oddíl skautů a poté i 1. oddíl skautek. Spoluzakladatelem se stal učitel Hofman a velkou zásluhu mají i napajedelští skauti. Klubovnu ještě tenkrát neměli žádnou, a tak se scházeli různě - u Englišů v garáži, v dílně obecné školy i jinde. Později bylo dovoleno postavení klubovny na místě dnešního tenisového kurtu. Klubovna se budovala až v roce 1938, ale nedostavěla se. Činnost Junáku se zdárně rozvíjela, mimo běžnou činnost jezdili skauti každý rok na putovní tábor na kolech. Začátkem druhé světové války byla činnost rozpuštěna Němci a klubovna zmizela. Bratr Šivel byl odvezen z továrny gestapem a zrušen byl i oddíl skautů v Kvítkovicích.    
V roce 1945 se opět díky bratru Šivelovi obnovuje činnost a Junák se se svými 850 -900 členy stává nejpočetnější dětskou organizací v Otrokovicích. Několik našich oddílů pracuje i v Kvítkovicích, na Machové a v Tlumačově. Od firmy Baťa dostáváme nedohotovenou zděnou budovu u betonárny a za pomoci rodičů a dětí ji zvelebujeme ve skautskou klubovnu. 13.10.1946 je tato slavnostně otevřena.
V roce 1948 se zakládá Sdružení přátel Junáka. Brzy se svou činností stává Junák dosti majetný. Pak ale přichází rok 1949 a činnost je opět rozpuštěna. Je zabaven majetek za 190 tisíc korun a hotovost 85 tisíc korun. Vše je předáno svazákům.    
V roce 1968 svolává po třetí bratr Šivel své věrné členy za účelem znovuobnovení Junáku v Otrokovicích. Přihlásilo se 17 činovníků a vše začalo od začátku. Registrovat se podařilo 280 členů. Za zbourání a odvoz staré školní jídelny mezi školami dostávají skauti 5000 korun. Ve velmi krátké době, bez další finanční pomoci, jen s nadšením Junáků, se staví klubovna nová, která stála u veslařské loděnice.    
V roce 1970 rezignuje bratr Šivel na svou funkci vedoucího střediska a novým vedoucím se stává Miroslav Bartošík. Důvodem rezignace je nesouhlas s vývojem skautského hnutí. Všichni ze střediska odcházejí, v činnosti pokračuje pouze 3.oddíl.    
Po čtvrté probouzí bratr Šivel k životu skautské hnutí v roce 1989. Na zavolání se na Společenský dům dostaví 21 členů. Je zorganizován minikurz pro činovníky od 11.1. do 11.3. 1990 a v březnu se poté představují malou akademií pro spoluobčany, která má obrovský úspěch. Nejvíce starostí ale dělá skautům spor o klubovnu, kterou mezitím získali modeláři a nechtějí ji původním majitelům vrátit. Junáci nemají ani žádný majetek, ani vybavení. Klubovna je nakonec skautům vrácena v hrozném stavu, jsou nutné rekonstrukční práce. Vedení střediska je v roce 1990 svěřeno bratru Josefu Karkoškovi. Činnost se tedy opět rozjíždí, oddíly se účastní mnoha závodů, jsou pořádány tábory stálé i putovní.    
V roce 1997 postihly Otrokovice záplavy a voda se nevyhnula ani naší klubovně. Scházíme se tedy v provizorních prostorech bývalých školních dílen ZŠ , mezitím se však stále pracuje na stavbě nové klubovny. Vedení oddílů se několikrát mění, odcházejí dlouholetí vedoucí, avšak v roce 2005 jsou změny definitivní. Novým vedoucím se stává bratr Petr Foltýn - Medvěd a je registrováno asi 50 členů.

| město
Otrokovice leží na jihovýchodní Moravě, vedle krajského města Zlín, na soutoku řek Moravy a Dřevnice. Město tvoří národopisné rozhraní tří regionů: Valašska (směr Zlín), Slovácka (směr Uh.Hradiště) a Hané (směr Olomouc). Osmnáctitisícové město má status města s rozšířenou působností neboli tzv. mikroregionu. Otrokovice mají významnou polohu v železniční, silniční a dnes znova i v lodní dopravě - Baťův kanál. K leteckému závodu Moravan patří i letiště pro malá a sportovní letadla. Složité dopravní situaci ve městě by měl pomoci obchvat, který je z části dokončen. Městu dominuje průmyslová zástavba pneumatikárny Continental Barum a bývalých koželužen Svit - dnes areálu Toma, který nechal vystavět Tomáš Baťa společně s novou čtvrtí Baťov v 30.letech 20.století, kdy se Otrokovice dočkaly největšího růstu. Ve městě jsou dvě sportovní haly, několik sportovních areálů včetně atleticko-fotbalového stadionu. V letních obdobích je hojně využíván rekreační areál Štěrkoviště s přírodní nádrží a také koupaliště. Samozřejmostí je kino, poliklinika a kostel sv.Vojtěcha.
Více na www.otrokovice.cz.2003 - 2020 © Junák- český skaut , středisko Josefa Šivela Otrokovice, z. s. 724.08 otrokovice@skaut.cz Aktualizace: 25.3.2019 Administrace


KAMARÁDI . PŘÍRODA . DOBRODRUŽSTVÍ . CHARAKTER


Naši činnost podporuje Město Otrokovice